Brommerverzekering informatie

Een bromfiets, een scooter, een snorfiets, een spartamet e.d. zijn motorvoertuigen. Ieder motorvoertuig moet volgens de overheid verplicht verzekerd worden conform de Wet
Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM). De wet is gericht op het beschermen van degenen, die
slachtoffer van het gemotoriseerde verkeer worden.

 
Anders gezegd: de wet beschermt de belangen van de benadeelde derde. Deze bescherming
houdt in, dat ten behoeve van die benadeelde, een aantal waarborgen zijn geschapen. Op
grond daarvan is zijn rechtspositie verbeterd ten opzichte van degene die zijn schade
moet vergoeden. Daarnaast weet hij nu zeker, dat zijn schade daadwerkelijk wordt vergoed,
als er sprake is van aansprakelijkheid bij de veroorzaker.

Er zijn drie grondslagen, waarin de bescherming van de benadeelde tot uiting komt:

  • de verzekeringsplicht
  • het eigen recht van de benadeelde
  • Het Waarborgfonds Motorverkeer (Voor meer informatie zie Waarborgfonds )

Voor alle motorrijtuigen die zich op de weg bevinden, moet een aansprakelijkheidsverzekering
zijn gesloten. Dat geldt dus ook voor een bromfiets, scooter, snorfiets etc. De exacte inhoud van de
WAM kunt u nalezen op www.overheid.nl

Waarom is onze bromfietsverzekering voordelig?

Wij verkennen de bromfiets-verzekeringsmarkt en baseren onze tarieven op de voordeligste aanbieders. De software kijkt altijd wat voor u de voordeligste aanbieding is. U kunt bij de getoonde premie de voorwaarden inzien. Alle getoonde premie’s zijn inclusief assurantiebelasting.

  • De getoonde premie is inclusief assurantiebelasting
  • Geen eigen risico op de WA verzekering
  • Snelheid, vandaag aangevraagd gelijk voorlopige dekking (onder voorbehoud van acceptatie)
  • Gratis groene kaart (indien gewenst)

 
Waarom kiezen voor extra zekerheid?
Ook al rijdt u nog zo voorzichtig, kunt u (buiten uw schuld,) betrokken raken bij een aanrijding. Uw bromfiets kan beschadigd raken.U kunt zelf of een passagier verwond raken. Uw bromfiets kan gestolen worden. Daarom kan het zeer verstandig zijn uw wa-dekking van uw bromfietsverzekering uitbreiden met bijvoorbeeld diefstal, beschadiging, ongevallen opzittende en/of (verhaals) rechtsbijstand.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering
Dit is misschien wel de belangrijkste uitbreiding van uw bromfietsverzekering. De WA dekking op uw bromfietsverzekering wordt uitgebreid met Verhaalsrechtsbijstand. Heeft u een schade buiten uw schuld om, bent u verzekerd van het verhalen van de schade op de aansprakelijke tegenpartij. De juristen doen onderzoek naar de schuldvraag. Laten expertise verrichten en voeren alle correspondentie om de schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij.

Ongevallenverzekering Opzittenden
Een ongeluk kan behalve materiële schade ook persoonlijk letsel veroorzaken. Een ongevallenverzekering opzittenden is een onmisbare aanvulling op uw bromfietsverzekering. Een ongevallenverzekering keert éémalig bij blijvende invaliteit of overlijden uit. Deze uitkering is geheel los van de schuldvraag. Schuld of geen schuld, er volgt een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit.

Diefstal
Een bromfiets is een waardevol bezit. Niets is ergerlijker als diefstal van uw bromfiets. Wij bieden de mogelijkheid uw WA dekking uit te breiden met diefstaldekking. Let op: bij diefstaldekking moet uw bromfiets of snorfiets altijd op slot worden gezet met een ART 3 of ART 4 goedgekeurd slot. Welke sloten dit zijn kunt u navragen bij uw bromfietshandelaar of kijk op Stichting ART.

Beschadiging
U kunt de Beschadiging dekking sluiten in combinatie met WA-Diefstal. Met deze dekking is het risico van beschadiging van bromfiets of snorfiets verzekerd. Deze Beschadiging dekking biedt dus ook dekking voor aanrijdingschade (ook door eigen schuld) en vandalisme.

Waarom kiezen voor afsluiten via internet?
Door de eenvoudige manier van het afsluiten van de bromfietsverzekering worden er veel kosten
bespaard U berekent zelf uw voordelige offerte en vult het online aanvraagformulier in. De kans
op fouten is hierdoor enorm klein. Sneller aanvragen en op de brommer rijden gaat niet. Zekerheid krijgt u ook. Een kopie van uw aanvraag wordt als controlemiddel en als bevestiging naar het door u opgegeven e-mail adres verzonden. Daarnaast zijn wij als een gewoon bedrijf bereikbaar. De site is een initiatief van:

HET ASSURANTIEHUIS Vanderveen
ons telefoonnummer is 055-5218028;
ons adres is Deventerstraat 36, 7311 LW Apeldoorn en onze postbusadres is Postbus 10050, 7301 GB te Apeldoorn.

Bommer.biz, Assurantiesite.nl en Het Assurantiehuis zijn aangesloten bij Klachten Instituut Financiële Diensten www.kifid.nl

Ook je mobiel kan kapot als je een keer onderuit gaat, sluit daarom ook gelijk een mobiele telefoon verzekering.